E - U - R

Program je rozdělen na tři části: EVOKACI, UVĚDOMĚNÍ a REFLEXI.

- Prostřednictvím EVOKACE vstupují děti do problematiky, poznávají objekty a situace, se kterými budou v dalších částech programu pracovat.

- Část UVĚDOMĚNÍ umožňuje dětem vše prozkoumat, objevit a vyzkoušet. Získávají o své prací okamžitou zpětnou vazbu, která jim umožňuje problematiku pochopit a následně vyřešit.

- V části programu REFLEXE si děti ověřují své získané dovednosti i zkušenosti z části Uvědomění. Reflexe umožňuje dítěti rozhodnout a zadat odpověď, kterou si mohlo pouze vizuálně ověřit. Výstupem je grafické zachycení obrazovky, kterou dítě řešilo, včetně potvrzení správnosti odpovědí. Tento záznam si může dítě, rodič a pedagog prohlédnout a analyzovat práci.

Comments