Aplikace‎ > ‎

Sestavuj vlajky

Popis zaměření obsahu programu:

Skládání „tvarů“ vycházejících ze skutečných předmětů umožňuje dětem vnímat celek. Rozpoznávání výchozího a cílového tvaru podporuje analýzu a syntézu, které mají vliv na úspěšnost dětí v předčtenářských a předmatematických dovednostech. Schopnost rozlišovat tvary, určit jejich místo v celku ovlivňuje úspěšnost dětí zejména v situacích vyžadujících logiku. Zároveň mají příznivý dopad na mnoho dalších předškolních dovedností. Vnímání celku, jednotlivých částí a jejich rozmístění umožňuje dětem analyzovat strukturu předmětu a to, že každý tvar se skládá z mnoha jiných tvarů. Tato postupně získávaná zkušenost umožňuje dětem dále pracovat.

V našem sešitě se objevují skutečné předměty a jejich části. Děti hledají, který např. tvar patří k příslušnému předmětu, co se z čeho skládá a patří k sobě. Děti tak získávají představu o celku. Na pracovní ploše posouvají objekty na určitá místa, kam patří. Svou volbu si potvrzují sestavou na pracovní ploše. 

Všechny situace, kterými děti prochází, podporují pozornost, soustředěnost a představivost a obohacují děti o významnou zkušenost.

Obtížnost situací na obrazovkách se postupně stupňuje. První list je nejjednodušší a poslední nejnáročnější. Procházením jednotlivých listů má dítě možnost zvyšovat své dovednosti a následně zvládat náročnější situace.