Aplikace‎ > ‎

Sleduj linie

Popis zaměření obsahu programu:

Sledování „linií“ pohybu, rozpoznání výchozího a cílového bodu a přiřazování hlavních znaků je základem úspěšných předčtenářských i předmatematických dovedností. Schopnost rozlišovat hlavní znaky linie ovlivňuje úspěšnost dětí zejména u grafických úkolů a zároveň vyskytujících se v logice, či v jiných dovednostech např. výtvarných. Celkové vnímání linií umožňuje dětem analyzovat pohyb, jeho směr a pracovat s nimi.

V našem sešitě se objevují skutečné předměty a jejich linie, ve vazbě na pohyb, jeho sledování a analýzou výchozího a cílového bodu linie. Děti hledají, který např. předmět a linie k sobě patří a do jakého cílového bodu se předmět dostal. Na pracovní ploše posouvají objekty po linii a hledají cestu k cíli. Potvrzují si svou vizuální volbu pohybem a jeho směrem v realitě. 

Všechny situace, kterými děti prochází, podporují pozornost, soustředěnost a představivost.

Obtížnost situací na obrazovkách se postupně stupňuje. První list je nejjednodušší a poslední nejnáročnější. Procházením jednotlivých listů má dítě možnost zvyšovat své dovednosti a následně zvládat náročnější situace.