Aplikace‎ > ‎

Sleduj obrysy

Popis zaměření obsahu programu:

Sledování „obrysů“ skutečných předmětů, rozpoznání výchozího a cílového bodu a přiřazování hlavních znaků je základem úspěšných předčtenářských a předmatematických dovedností. Schopnost rozlišovat hlavní znaky obrysů ovlivňuje úspěšnost dětí zejména u grafických úkolů posilujících převážně logiku, ale mající vliv na mnoho dalších dovedností. Celkové vnímání obrysu umožňuje dětem analyzovat tvar předmětu, jeho celkový vzhled a posléze umožňuje dále s ním pracovat.

V našem sešitě se objevují skutečné předměty a jejich obrysy, výplně, otisky, či části v řezu. Děti hledají, který např. předmět a příslušný obrys k sobě patří, či které části v řezu vytvářejí celek. Na pracovní ploše posouvají objekty k sobě a skládají je. Výsledný tvar vnímají jako celek. Svou vizuální volbu si potvrzují sestavou v realitě. 

Všechny situace, kterými děti prochází, podporují pozornost, soustředěnost a představivost a obohacují děti o významnou zkušenost.

Obtížnost situací na obrazovkách se postupně stupňuje. První list je nejjednodušší a poslední nejnáročnější. Procházením jednotlivých listů má dítě možnost zvyšovat své dovednosti a následně zvládat náročnější situace. 


Comments